Oddani zawodowcy

Poznaj naszych lekarzy

ANNA KALBARCZYK

Lekarz Weterynarii

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Doświadczenie w pracy lekarza weterynarii zdobywała w całodobowej lecznicy dla zwierząt „Sfora” w Warszawie. Ukończyła studia specjalistyczne na SGGW w Warszawie „Choroby wewnętrzne psów i kotów” oraz dwa stopnie kursu z echo serca. W swojej praktyce szczególnie interesuje się anestezjologią, kardiologią i okulistyką.

Pełna poświęcenia i zaangażowania.

Piotr Kalbarczyk

Lekarz Weterynarii

Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uczestniczy regularnie w szkoleniach i sympozjach, aby pacjentom zapewnić jak najlepszą opiekę. Obecnie w trakcie intensywnego szkolenia z radiologii weterynaryjnej. Wykonuje badania RTG oraz podstawowe USG jamy brzusznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy ze zwierzętami towarzyszącymi. Obszar jego szczególnych zainteresowań to badania obrazowe,  endokrynologia i dermatologia.

Dobro zwierząt zawsze stawia na pierwszym miejscu.

OLIWIER KOPANIA

Lekarz Weterynarii

Ukończył studia na wydziale medycyny weterynaryjnej SGGW w Warszawie.  W praktyce lekarskiej zajmuje się interną, parazytologią oraz w szczególności neurologią weterynaryjną, w kierunku której kształci się od ponad dwóch lat. Posiada szeroką wiedzę, którą często dzieli się na łamach artykułów naukowych do czasopism branżowych. 

Do pacjentów podchodzi z empatią i sercem.

Stanisław Leżański

Lekarz Weterynarii

Lekarz z 30-to letnim doświadczeniem. Kilkanaście lat pracował w referencyjnej klinice we Francji. Ukończył wiele szkoleń międzynarodowych w zakresie chirurgii i ortopedii. Współorganizator licznych konferencji weterynaryjnych. W naszym gabinecie pan doktor wykonuje zabiegi operacyjne po wcześniejszym umówieniu.